Fysioterapia lieventää kipua

Fysioterapia alkaa asiakkaan terveyden kartoittamisella, liikkumisen havainnoimisella ja analysoimisella sekä toimintarajoitteiden arvioimisella.

Tavoitteena on kivun poistuminen sekä asiakkaan työkyvyn / toimintakyvyn ja liikkumisen edistäminen. Edistämiseen käytetään fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa. Fysioterapiassa tuetaan esimerkiksi liikkeiden koordinaation ja tasapainon vahvistumista, lisätään tai ylläpidetään nivelten liikelaajuuksia, sekä vahvistetaan lihasvoimaa.

Asiakkaan omalla aktiivisuudella on tärkeä rooli fysioterapiassa. Ihmistä ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

Erityisosaamisen alueet:

Lasten fysioterapia

 • ryhtivirheet
 • lasten jalkateräoireet, nilkkaoireet, polvioireet
 • lasten kehitysviivästymät
 • lasten ja nuorten urheilufysioterapia
 • lajikohtainen liikeanalyysi- ja fysioharjoitusohjelmat
 • urheilijakartoitukset
 • ennaltaehkäisy
 • kinesioteippaukset

Aikuisten fysioterapia

 • niska-, selkä- ja olkapään erikoisosaaminen
 • tekonivelfysioterapia
 • raskaana olevien fysioterapia sekä vatsalihaserkaumat
 • psykofyysinen fysioterapia